Müşteri Akış Yönetim Sistemi

S-MATİK NEDİR?

S-Matik, banka, hastane, kamu kurumları gibi hizmet noktalarında hizmet sürelerini kısaltıp kalitesini artıran, işletmelerine kaynak planlaması yapma imkanı sağlayan ve müşteri ilişkileri yönetimine veri sağlayan bir müşteri sıralandırma çözümüdür. S-Matik sistemi ile;

• Müşteri Tanıma

• Sıra Yönetimi

• Müşteri ile etkileşim yönetimi

• Reklam yönetimi

• Kaynak planlama

• Gişe performans takibi

• Müşteri memnuniyet ölçümü

• Yönetimsel analizler

• 3. Parti sistemlere entegrasyon

S-Matik® sistemi donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan bir çözümdür. Temel Donanım bileşenleri:


Biletleme ekipmanları ( kiosklar ve bilet makinaları)

Dokunmatik ekranlar bir diğer adıyla kiosklu sistemler, kullanımı kolay ürünler olup gerek basit anlamda sıra numarası üretmek için gerekse her türlü reklam amaçlı görüntü göstermek için kullanılabilirler. Kiosklara kart okuyucu entegre edildiğinde müşterilere kart tipine göre öncelikli bilet verilebilir. Bilet makinaları, basit bir yazıcıdan farklı olarak kurumun logosunu, işlem tarih ve saat bilgisini de biletin üzerine basarlar.
Göstergeler (ana göstergeler ve gişe göstergeleri) ile bilgi panoları (LCD ekranlar)

Uygulama alanlarında farklı led rengi ve çözünürlükteki gişe ve ana gösterge alternatifleri ile sıra bekleyen müşterileri ilgili noktaya yönlendirir. Aura serisi matrix LED tip göstergeler ana gösterge, gişe göstergesi ve bilgi panosu (kayaryazı) olarak kullanılabilmektedir. Atria serisi LCD göstergeler ile sıralandırma bilgileri yanı sıra çeşitli formatlarda video görüntüleri (reklam, tanıtım filmi, haberler vs) sunulabilmektedir.
Akıllı terminal

Akıllı terminal, sırası gelen müşteriyi personelin çağırabildiği masaüstü terminal ünitesidir. Müşteriyi paslama, araya sokma, bekletme, geri çağırma ve fiktif numara üretme işlemleri yapar. Kişi bazında kullanıcı kod verebilme özelliğine sahip olup, sistemden kişi bazında performans raporu alınabilmesini mümkün kılar.


Çevirici

Çevirici, S-Matik donanım bileşenleri ile yönetim yazılımı arasındaki bağlantıyı sağlayan ara birimdir. Sistemdeki veri alışverişini yönetir ve kendisine bağlı olan tüm yazılım ve donanım bileşenlerinin durumunu ve sayısını denetler.


YAZILIM MİMARİSİ

Sistem temel yapı ve buna ilave fonksiyonel ve entegrasyon imkanları sağlayan opsiyonel bileşenlerden oluşur.

Yönetim Yazılımı (Manager): Temel yapı içinde Manager (Yönetim Yazılımı) tüm S-Matik donanımının kurulup çalıştırılmasını sağlayan ana yazılımdı.

Sistem konfigurasyon tanımları ve cihazların (donanım) yönetimi bu uygulamadan gerçekleşir.

Akıllı bir öncelik motoruna sahip olan sistem, belirlenecek koşul, zamanlama ve hatta kurum hedefine uygun segment önceliklendirmesi ile dinamik bir “müşteri önceliklendirme” altyapısı sunmaktadır.

Sanal Terminal:

Personelin sırası gelen müşteriyi çağırabildiği ve yönlendirdiği çağrı terminalinin bilgisayar üzerinde çalışan yazılım uygulamasıdır.

Bilet Dağıtıcı (TicketDispenser) :

Kiosklar üzerinde kullanıcı arayüzlerinin kuruma özel olarak tanımlandığı ve müşterilerin ekranda seçim yapıp bilet aldığı kiosk arayüz uygulamasıdır.
Entegrasyon Yeteneği

CRM Entegrasyonu:Müşteriler başta kartlı sistemler olmak üzere müşteriye ait bir kod ve ID ile kurumun veritabanından sorgulanıp, kişiye özel önceliklendirme, mesaj verme, kampanya duyuruları gibi konularda kurum verileri esas alınarak sistem yönlendirilir.

Core Entegrasyon: Sanal terminal uygulaması kurumsal yazılımların içine gömülerek, kullanıcıların bilgisayarında yeni bir uygulamaya gerek kalmadan çağırma ve yönlendirme fonksiyonları gerçekleştirilir.

3. Parti Entegrasyonlar: Gerek diğer marka sıralandırma sistemleri gerek digital signage uygulamaları veya özellikle S-Matik Tracer için veri temininde kuruma özel uygulamalara entegre imkanı mevcuttur.


S-Matik SIGNAGE

S-Matik Signage, kurumların şubelerine gelen müşterilerle etkin iletişim kurmalarını sağlayan bir yazılım çözümüdür. Şubede kullanılan LCD ekranlara bağlı PC’lere yüklenecek bir uygulama aracılığla LCD ekran üzerinden:

• Sıra bilgisinin gösterimi

• Windows Media Player tarafından desteklenen VI, MPEG, Flash and DVD formatlarındaki video dosyalarının gösterimi

• Analog TV kanallarının gösterimi

• Web sitelerine bağlanma ve RSS üzerinden bilgi gösterimi ( örneğin hava durumu)

• Kurum karşılama mesajının ve logosunun gösterimi yapılabilmektedir.


S-Matik VOICE

S-Matik Voice, müşterileri gişeye insan sesiyle çağırmayı sağlayan yazılımdır. İstenilen dilde hazırlanan ses örnekleri ve yönlendirme cümleleri sisteme kaydedilir. Sistemde aynı anda üç farklı dilde sesli yönlendirme yapılabilir.


S-Matik RECORD

S-Matik sisteminde gişedeki işlem sırasında yapılan konuşmaları kaydeden, raporlanmasını ve yedeklenmesini sağlayan bir yazılımdır.


S-Matik PROMO

S-Matik Sistemi çeşitli yollarla kurum sistemine entegre olarak kurumların müşterilerini şubede tanıma yeteneğine sahiptir. S-Matik Promo kurumun merkez CRM yazılımı ile haberleşerek müşteriye istenen mesajı kiosk ekranında, bilet üzerinde veya aynı anda her ikisinde gösterebilen bir yazılım çözümüdür.


S-Matik TRACER

S-Matik Tracer kapsamlı bir uyarı sistemidir. Merkezi olarak çalışan bir yazılım çözümü olan Tracer, S-Matik ağından gelen şube bilgilerini merkezi olarak değerlendiren esnek bir altyapıya sahiptir.

S-Matik Tracer şubelerden gelen istatistiki bilgileri önceden tanımlanan kriterlere göre değerlendirerek ilgili kişilerin bilgilendirilmesinin yönetimini sağlar. S-Matik sistemi dışındaki veri kaynakları da gerek kriter tanımlamada gerekse de gönderilecek uyarı mesajının oluşturulmasında kullanılabilir. S-Matik Tracer, kurumlara S-Matik sistemi ile ilgili sınırsız kombinasyonda kriter tanımlama ve uyarı oluşturma imkanı verir.


S-Matik MONITOR

S-Matik ağına sahip firmaların merkezden tüm sistemi izleyebilmesi için hazırlanmış bir yazılım çözümüdür. WEB tabanlı olarak çalışan S-Matik Monitor aşağıdaki işlevleri yerine getirebilmektedir;

- Şube yoğunluk, işlem durumlarının izlenmesi

- Şube donanım / yazılım ve konfigürasyonlarının incelenebilmesi

- Şubede oluşan hataların anında merkezden izlenebilmesi


S-Matik REPORTER

Raporlama modülü, şubeler, gişeler, kullanıcılar ve işlemler hakkında istatistiksel bilgilerin çekilebildiği bölümdür. Gerek seçilen şube gerekse tüm şubeler için alınacak raporlar, performans yönetimi ve kadro planlaması gibi konularda yöneticilere analiz yapma imkanını verir.

Ortalama işlem süresi, ortalama bekleme süresi, toplam müşteri sayısı ile hizmet verilen ve verilemeyen müşteri sayılarına ilişkin raporlar saatlik, günlük ve aylık bazda veya kategori, gişe, kullanıcı ve şube bazında üretilebilir. Ayrıca alt işlemler, bilet detayları, gişe ve kullanıcı bazında sisteme giriş çıkışlar raporlanabilir. Gişelerin ve kullanıcıların performansı görüntülenebilir.